Tractament de la fusta

Consisteix en la eliminació de plagues d’insectes com els tèrmits, els corcs, etc. Que causen moltes vegades danys en les estructures, mobles, bases de cel·lulosa i cultius. Mitjançant la utilització de mètodes ja siguin físics biològics i/o químics.

 

Termita  Corc  Corc