Desinsectació

Consisteix en la eliminació de plagues d’insectes rastres: (formigues, paneroles, polls, puces, paparra, peix de plata…) aràcnids (aranyes, àcars, etc.) crustacis (garrapetes de la humitat, etc.) miriàpodes (centpeus, escolopendres, etc.) i voladors (mosques, mosquits, etc.) mitjançant la utilització de mètodes ja siguin físics, biològics i/o químics.

 

Formigues: Formiga petita comú, formiga argentina, formiga faraó.
Fromiga Comú  Formiga Argentina

Paneroles: Blatella Germanica, Blatta Orientalis, Periplaneta Americana.
    

Aràcnids: Aranyes, àcars…
Aranya  Àcar  Àcar

Crustàcis: Garrapates de la humitat…
Garrapata

Miriàpodes: Centpeus, escolopendres…
100 peus  Escolopendra

Voladors: Mosca Comú, Mosca de la fruita, Mosquit comú, mosquit tigre…
Mosca  Mosca  Mosquit  Mosquit

Puces, Xinxes del llit, paparres…
Puça  Xinxe  Paparra