Control de fitosanitaris

Consisteix en el control integrat de plagues que afecten als nostres parcs i jardins. Tals com la Processionària del pi, pugons, coleòpters i fong dels arbres, morrut i d’altres plagues de les palmeres. Barrinadors dels geranis, etc.

CIPSA està degudament inscrita en el registre de Sanitat Vegetal del departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya. Els nostres tècnics disposen dels carnets d’aplicadors de productes fitosanitaris.

Processionària del Pi  Pugó  Morrut de les palmeres  Barrinador del Gerani