Desratització

Consisteix en la eliminació de rosegadors; rates (rata gris i rata negre) així com ratolins (ratolí domèstic) per mètodes químics (rodenticides, ja sigui en formulats de bloc parafinat, sèmola, pols de pista, gel o líquid) i/o físics (trampes mecàniques o de captura múltiple). Els rodenticides es col·loquen dins d’un porta esquers amb les mesures idònies de seguretat per tal d’evitar la intoxicació accidental de nens petits, animals domèstics, o altres.

 

Rata: Rata gris i rata negre

Rata gris  Rata negre

 

Ratolí­: Ratolí­ domèstic
Ratolí­