Desinfecció

Consisteix en produir la mort dels microorganismes que es troben a l’ambient i superfícies, tals com bactèries, fongs, algues, protozous i virus, mitjançant la utilització de substàncies químiques anomenades “desinfectants” pertanyents a la família dels biocides.

 

Bactèria  Fong  Virus