Control de coloms

Consisteix en el control de la plaga de coloms mitjançant diferents sistemes depenent del cas i lloc en concret:

  • Captures selectives; a través de gàbies específiques, xarxes per coloms o d’altres sistemes de control.

Coloms  Coloms  Coloms

  • Instal·lació de sistemes fixes dissuasius; a través d’aquests sistemes protegim edificis i monuments-

Coloms  Coloms