Empresa

CIPSA és una empresa jove. Formada per professionals en el sector del control integrat de plagues.

L’activitat de l’empresa va dirigida a tot tipus de consumidor: particulars, indústria alimentària, empreses d’hostaleria, organismes oficials, centres educatius, biblioteques, universitats, centres sanitaris, hospitals, centres geriàtrics i empreses d’oci.

S’ofereix al client un servei integrat en el control de plagues en dos modalitats:

  • Servei puntual: entenent per aquest a un servei sorgit arrel duna plaga espontània.
  • Servei de manteniment: entenent per aquest a un servei contractat per portar a terme un control i seguiment de prevenció contra la aparició de plagues.

Els nostres serveis més comuns es diferencien entre si, depenent de la plaga que s’hagi de tractar; Oferim un servei de desinsectació que consisteix en la eliminació de plagues d’insectes rastrers (formigues, paneroles, …), aràcnids (aranyes, àcars, …), crustacis (garrapates de la humitat, …), miriàpodes (centpeus, escolopendres, …) i voladors (mosques, mosquits, …) mitjançant la utilització de mètodes ja siguin físics, biològics i/o químics.

Un altre servei és el de desratització que consisteix en la eliminació de rates (rata gris i rata negre) així com d’altres rosegadors (ratolí domèstic) per mètodes químics (rodenticides, ja sigui en formulats de bloc parafinat, sèmola, pols de pista, gel o líquid) i/o físics (trampes mecàniques o de captura múltiple). Els rodenticides es col·loquen dins d’un porta esquers amb les mesures idònies de seguretat per tal d’evitar la intoxicació accidental de nens petits, animals domèstics…

El servei de desinfecció consisteix en produir la mort dels microorganismes que es troben a l’ambient i superfícies, tals com bactèries, fongs, algues, protozous i virus, mitjançant la utilització de substàncies químiques anomenades “desinfectants” pertanyent a la família dels biocides.

Servei de tractament de la fusta consisteix en la eliminació de plagues d’insectes com els tèrmits, els corcs, etc. Que causen moltes vegades danys en les estructures, mobles, bases de cel·lulosa i cultius. Mitjançant la utilització de mètodes ja siguin físics biològics i/o químics.
CIPSA, realitzarà un estudi exhaustiu en els que s’inclouen els següents punts:

  • Inspecció de les instal·lacions.
  • Identificació de la plaga.
  • Avaluació de magnitud de la mateixa.
  • Avaluació de les mesures preventives – correctives a realitzar a la instal·lació.
  • Control actiu integral.
  • Avaluació i seguiment.

Ens regim per unes estrictes normes de qualitat i medi ambient. Satisfem als nostres clients amb els millors productes del mercat i el millor servei prestat amb solucions personalitzades i executades amb la màxima rapidesa.

CIPSA, es troba inscrita en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) de la Direcció General de Salud Pública del Departament de la Generalitat de Catalunya amb número de registre: 0051CAT-ST.